PLN
EUR
USD
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

 1. Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz zamówienia, lub prześle zamówienie faksem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Złożone zamówienie można wycofać telefonicznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia; - w przypadku zamówień przelewem – po wpływie należności na konto bankowe księgarni. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. W szczególnych wypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia. O zmianie terminu realizacji zamówienia sprzedający zobowiązuje się powiadomić zamawiającego.
 3. Ceny wszystkich towarów zawierają podatek VAT i obowiązują tylko w sklepie internetowym. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych.
 4. Zawarte w karcie produktu informacje (kolor, odcień zdjęcia) mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Wszystkie wymiary podane w opisie produktu są wielkościami przybliżonymi i nie stanowią podstawy do przyjęcia reklamacji.
 5. Do każdego zamówienia doliczane są koszty wysyłki wg sposobu wybranego przez klienta w zamówieniu. W przypadku towarów delikatnych, wymagających szczególnego traktowania podczas wysyłki, doliczona zostanie dodatkowa opłata zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A.
 6. Poprzez złożenie zamówienia, klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z póź. zm.) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Internetową Księgarnię Diecezji Łowickiej w związku z koniecznością realizacji zamówienia. Internetowa Księgarnia Diecezji Łowickiej oświadcza, że podane dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Księgarni Diecezji Łowickiej jest jednoznaczne z oświadczeniem klienta, że zapoznał się z zasadami sprzedaży i je akceptuje.
 8. Internetowa Księgarnia Diecezji Łowickiej nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych np. wadliwe działanie sieci teleinformatycznej itp.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa konsumenckiego.
 10. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego lub innym dogodnym dla konsumenta.

 

WYSYŁKA, ZWROTY I REKLAMACJE

Zasady wysyłki

 1. Wszystkie zamówione produkty w naszym sklepie wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 2. Towar jest wysyłany do Klienta niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia lub momentu wpłynięcia należności za zamówiony towar na nasze konto bankowe (w przypadku przedpłaty) i jest dostarczany według wskazań klienta. Przesyłki nie są realizowane w soboty,niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Przesyłki wysyłamy za pobraniem pocztowym lub bez w zależności od wybranej formy płatności. Klient płaci należną kwotę za zamówiony towar powiększoną o koszt wysyłki.
 4. Przesyłki dostarczane są pod wskazany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie i należy się po nią zgłosić w ciągu 14 dni do Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania.
 5. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy w obecności spedytora lub listonosza (na poczcie) spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru.
 6. Jeżeli klient zamówił kilka pozycji, spośród których w magazynie księgarni brak jakiejkolwiek z pozycji pracownicy działu sprzedaży skontaktują się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie dalszych ustaleń.
 7. Jeśli zamówienie będzie wysyłane poza granice Polski, koszt wysyłki będzie ustalany osobno na podstawie cennika Poczty Polskiej S.A. 

  Koszty wysyłki dla przesyłek dostarczanych na terenie Polski dla przesyłek o masie do 30kg 
   
 
Rodzaj dostawcy Rodzaj płatności Czas dostawy

Koszt dostawy

i/lub przygotowania

Odbiór własny w Księgarni w Łowiczu gotówka/przedpłata   2 zł
Poczta Polska przelew/karta do 5 dni roboczych 9.00 zł
       
Przesyłka kurierska Kurier Poczty Polskiej przelew/karta 48 h 14.00 zł
Przesyłka kurierska Kurier Poczty Polskiej pobranie 48 h 17.00 zł

Zwroty

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu towaru nabytego w sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Można w tym celu skorzystać z załączonego formularza (na końcu regulaminu)
 2. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

Księgarnia Diecezjalna

Stary Rynek 20

99-400 Łowicz

        6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

        7. Ustawa z dn. 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

Reklamacje

 

 1. Reklamacji podlegają produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 2. Jeżeli produkty są niezgodne z umową, klient może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Klient traci uprawnienia przewidziane w ust. 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). Księgarnia Diecezjalna odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi klientowi.
 5. Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Księgarnia Diecezjalna, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz z dopiskiem „sklep internetowy” albo złożyć reklamacje bezpośrednio w księgarni stacjonarnej – pod tym samym adresem co powyżej.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Księgarnia Diecezjalna niezwłocznie zwróci klientowi równowartość ceny produktów wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane klient poda w korespondencji.
 8. Koszty poniesione przez klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-              Księgarnia Diecezjalna, Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, tel. 46 837 66 45, e-mail: ksiegarnia@diecezja.lowicz.pl  

-              Ja …………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-              Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………….........................

-              Imię i nazwisko konsumenta…………………………………………………………………………………………………..................

-              Adres konsumenta…………………………………………………………………………………………………………………...........

-              Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

-              Data………………………………………………………………………………………………………………………………………...